Santiago Rojas: Dancing Indian Girl


Indian woman dancing (Dama de Majeno) 17 x 7 x 6 cm.